Transliteration of the Qur'an


 • bookcover

 • Transliteration of the Qur'an


 • Surah al-Infitar (82) Bismi Allahi alrrahmanialrraheemi
  1. Ithaalssamao infatarat
  2. Wa-ithaalkawakibu intatharat
  3. Wa-ithaalbiharu fujjirat
  4. Wa-ithaalqubooru buAAthirat
  5. AAalimat nafsun maqaddamat waakhkharat
  6. Yaayyuhaal-insanu ma gharraka birabbikaalkareemi
  7. Allathee khalaqaka fasawwaka faAAadalaka
  8. Fee ayyi sooratin mashaa rakkabaka
  9. Kallabal tukaththiboona bialddeeni
  10. Wa-inna AAalaykum lahafitheena
  11. Kiraman katibeena
  12. YaAAlamoona matafAAaloona
  13. Inna al-abrara lafee naAAeemin
  14. Wa-inna alfujjara lafee jaheemin
  15. Yaslawnahayawma alddeeni
  16. Wamahum AAanhabigha-ibeena
  17. Wamaadraka mayawmu alddeeni
  18. Thumma maadraka mayawmu alddeeni
  19. Yawma latamliku nafsun linafsin shay-an waal-amru yawma-ithin lillahi
   
 • Ads by Muslim Ad Network

  Islambasics.com © 2023
  Website security