Transliteration of the Qur'an


 • bookcover

 • Transliteration of the Qur'an


 • Surah Az-Zalzalah (99) Bismi Allahi alrrahmanialrraheemi
  1. Ithazulzilati al-ardu zilzalaha
  2. Waakhrajati al-ardu athqalaha
  3. Waqala al-insanu malaha
  4. Yawma-ithin tuhaddithu akhbaraha
  5. Bi-anna rabbaka awhalaha
  6. Yawma-ithin yasduru alnnasuashtatan liyuraw aAAmalahum
  7. Faman yaAAmal mithqala tharratin khayran yarahu
  8. Waman yaAAmal mithqala tharratin sharran yarahu
     
 • Ads by Muslim Ad Network

  Islambasics.com © 2023
  Website security